Företag Privat
17:00 | 21 november 2016

Allt fler väljer Movestic för sin tjänstepension

Vi ökar våra marknadsandelar och befäster vår plats som Sveriges tredje mest valda tjänstepensionsbolag, inom området rådgiven tjänstepension.

De senaste kvartalssiffrorna från Svensk Försäkring visar att Movestics marknadsandelar ökar från 13,6 till 13,7 procent, inom kärnsegmentet rådgiven tjänstepension. Movestic går också framåt på den totala tjänstepensionsmarknaden inom fondförsäkring, som även inkluderar kollektivavtalade tjänstepensioner. Där ökar man från 9,4 till 9,5 procent.

- Vi är väldigt glada för det fortsatta förtroendet bland kunderna, som gör att vi tillhör det absoluta toppskiktet på marknaden , säger Magnus Julin, försäljningsdirektör på Movestic.

Du hittar hela rapporten på svenskforsakring.se

 *Siffrorna gäller rullande tolv månader per den 30 september 2016 jämfört med rullande tolv månader per den 30 juni 2016.