Företag Privat
09:01 | 1 juni 2016

Viktig information till dig som har innehav i Schroder ISF Global Climate Change

Schroders har beslutat att stänga den andelsklass av fonden Schroder ISF Global Climate Change som Movestic har på sin plattform. Stängningen sker den 6 maj 2015.

Detta innebär att ditt innehav  flyttas över till en ny andelsklass av samma fond i slutet på april 2015. Överföringen sker automatisk och du behöver inte göra någonting.

Vill du inte att ditt innehav flyttas över i den nya andelsklassen kan du själv välja att gå ur Schroder ISF Global Climate Change, senast den 27 april innan kl 10:00.

Förvaltningsavgift (1,50 %) och valuta (Euro) är samma för båda andelsklasserna. Schroders gör den här förändringen för att effektivisera sin administration och sitt fondutbud.