Företag Privat
09:01 | 1 juni 2016

Vi byter till en hållbar version av Tundra Frontier Opportunities

För en tid sedan tog vi in Tundra Frontier Opportunities i vårt sortiment som ett spännande nytillskott för dig som söker sparande på nya marknader. Fondbolaget Tundra lanserar nu en hållbar variant av denna fond, Tundra Sustainable Frontier, med start i augusti/september, som vi nu flyttar allt innehav till. Movestic välkomnar den nya fonden eftersom vi ser en koppling mellan långsiktigt sparande och hållbarhetsfrågor.

-Det är relativt ovanligt att fonder som investerar i nya marknader tar hänsyn till hållbarhetsfrågor, och därför är vi glada att kunna lägga till ett sådant alternativ i vårt fondutbud, säger Per Friman, investeringsdirektör på Movestic.

Den nya fonden förvaltas av samma förvaltare, och har samma strategi som den tidigare fonden. Men i samarbete med det oberoende konsultföretaget Ethix kommer man att välja bort företag som investerar i vapen, alkohol och tobak. Man kommer även att avstå att investera i företag som bryter mot någon av FN-konventionerna.

Du som har innehav i Tundra Frontier Opportunities har fått ett brev med information om förändringen.  Flytten sker dock några månader senare än vad som kommuniceras i brevet. Det innebär att ditt innehav flyttas någon gång mellan den 1 augusti och 30 september istället för i mitten av juni.

Vill du ha hjälp med rådgivning, prata med din förmedlare. Om du har övriga frågor kontakta oss på telefon 08-120 39 320 eller mejla till kund@movestic.se