Företag Privat
11:40 | 31 oktober 2017

Till kunder med innehav i Danske Banks fonder

Danske Banks fondbolag Danske Capital AB har beslutat att samtliga av bolaget förvaltade svenska fonder ska slås samman med motsvarande fonder i Luxemburg.

För Movestics kunder med innehav i Danske Invest Sverige/Europa samt i Danske Aktiv Förmögenhetsförvaltning flyttas innehaven till Danske Invest SICAV, Sverige Europa samt till Danske Invest SICAV - Aktiv Förmögenhetsförvaltning. De Luxemburgregistrerade fonderna kommer ha samma placeringsinriktning, förvaltning och kostnader som de ursprungliga svenska fonderna. Efter sammanslagningen förvaltas de nya fonderna av Danske Invest Management Company. Beslutet om sammanslagningen har godkänts av Finansinspektionen.

Mer information finns på danskebank.se/fondfusion