Företag Privat
10:03 | 25 oktober 2017

Till kunder i Tundra Sustainable Frontier Fund

Fonden Tundra Sustainable Frontier Fund kommer att slås ihop med Tundra Frontier Opportunities Fund.

Fonden Tundra Sustainable Frontier Fund kommer att slås ihop med Tundra Frontier Opportunities Fund. Fondernas placeringsinriktning är mycket snarlika och genom en fusionerad fond anser fondbolaget att förvaltningen blir mer effektiv.

Efter sammanslagningen kommer den ihopslagna fonden få namnet Tundra Sustainable Frontier Fund.

Möjlighet till handel i fonden kommer att påverkas mellan den 3 och 6 november.

Mer information