Företag Privat
11:08 | 28 september 2017

Till dig som är kund i Simplicity Afrika

Hållbarhetsområdet är under kontinuerlig utveckling och kraven inom området ökar. Inom Movestic ser vi detta som positivt och som en följd ställer vi krav på de fondbolag som finns med i vårt fondutbud.

Fonden Simplicity Afrika har inte levt upp till våra hållbarhetskrav och efter kontakter med fondbolaget Simplicity har Movestic beslutat att inte längre inkludera fonden i Movestics ordinarie utbud per den 28 september 2017.

För dig som är kund i fonden går det även fortsättningsvis att behålla dina fondandelar samt göra förändringar i ditt innehav (köpa, byta samt sälja fondandelar). Däremot kommer inte Movestic att bevaka fonden utifrån hållbarhetskraven.

Som ett alternativ till Simplicity Afrika erbjuder Movestic fonden Carnegie Afrika som har en liknande investeringsinriktning.

För mer information om Carnegie Afrika, se fondlistan med informationen basfakta för investerare (KIID).