Företag Privat
11:39 | 7 maj 2018

Tekniskt underhåll och stängd fondhandel under Kristi Himmelfärd

Under Kristi Himmelfärdshelgen genomför vi ett större tekniskt underhåll på våra webbar.

Det innebär att du inte kan logga in på dina sidor mellan klockan 17.00 onsdag den 9 maj och 08.00 måndag den 14 maj. Även vår kundtjänst är stängd under denna period.

Fredagen den 11 maj sker heller ingen fondhandel på Movestic och handeln för detta datum tidigareläggs till onsdagen den 9 maj. Det innebär att fondbyten ska vara registrerade på movestic.se senast klockan 14.30 den 9 maj för att handlas till den fondandelskurs som gäller den 11 maj. De fondbyten som registreras efter den tidpunkten kommer att genomföras till nästkommande fondandelskurs för respektive fond.