Företag Privat
09:01 | 1 juni 2016

SEB Östeuropa ersätter Northern Star Limestone New Europé

Movestic analyserar löpande fondutbudet och gör förändringar för att säkerställa att fondutbudet håller högsta möjliga kvalitet.

Som ett led i detta arbete utgår Northern Star Limestone New Europé och ersätts av SEB Östeuropa Ex Ryssland.
Efter den 19 mars kommer innehav i fonden att överföras till SEB Östeuropa. Du som har innehav i fonden behöver inte göra någonting, förändringen sker per automatik.
SEB Östeuropa är en aktivt förvaltad fond som placerar i bolag från Östeuropa, dock inte i ryska bolag. Risknivån i SEB Östeuropa är likartad med risknivån i Fonden men avkastningen i SEB Östeuropa har varit klart högre än avkastningen i Fonden, både på ett och på tre års sikt. Förvaltningsavgiften i SEB Östeuropa är lägre än i Fonden.

Ett brev  med ytterligare information skickas till berörda kunder.