Företag Privat
09:01 | 1 juni 2016

Ny fond i utbudet - SEB Asset Selection Opportunistic

Fonden är en högriskversion av SEB Asset Selection, som finns i utbudet sedan länge.

Den förväntade standardavvikelsen, risken, i SEB Asset Selection Opportunistic är dubbelt så hög (20 %) som standardavvikelsen i SEB Asset Selection (10%).

Den nya fonden är en trendföljande hedgefond som primärt investerar i olika tillgångsslag genom terminer. Fonden kan skapa positiv avkastning i upp- såväl som nedgångar på aktie, ränte- eller valutamarknader, under förutsättning att utvecklingen är trendmässig. Fonden kompletterar befintliga fonder, som kategorimässigt är likartade sett till strategi, men avviker genom att erbjuda en högre risknivå än SEB Asset Selection eller Lynx Dynamic.

Fondens förvaltas av ett team inom SEB som leds av Hans Borneman.