Företag Privat
09:01 | 1 juni 2016

Öhman Index Emerging Markets byter namn och profil den 16 februari

Öhman Fonder har erhållit tillstånd från Finansinspektionen för att genomföra förändringar i fondbestämmelserna för fonden. Motivet till ändringarna är att ge fonden en etisk profil, där bolag som har sin huvudsakliga verksamhet inom alkohol, tobak, vapen, spel eller pornografi screenas bort. Dessutom utesluts bolag som inte lever upp till intentionerna i internationella konventioner och normer avseende mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljöhänsyn.

Ingen av förändringarna påverkar i praktiken fondens risknivå. De viktigaste förändringarna som genomförts i fondbestämmelserna är:

  1. Fonden får ett nytt namn; Öhman Etisk Emerging Markets.
  2. Fonden får en etisk profil. Bolag som har sin huvudsakliga verksamhet inom alkohol, tobak, vapen eller pornografi screenas bort. Dessutom utesluts bolag som inte lever upp till intentionerna i internationella konventioner och normer avseende mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljöhänsyn.
  3. Fonden upphör att vara en indexfond och ordet index faller därmed bort ur fondnamnet. Se punkt 1. Fonden kommer dock att även fortsättningsvis förvaltas indexnära (MSCI EM50-index).