Företag Privat
10:27 | 18 mars 2014

ODIN Fonder har beslutat att slå ihop ODIN Europa SMB med ODIN Europa

Du som har innehav i ODIN Europa SMB kommer att få dina andelar överförda till ODIN Europa den 25 mars.

ODIN Europa SMB är en fond som har investerat i små och medelstora europeiska bolag. ODIN Europa kommer efter sammanslagningen att investera i såväl små och medelstora företag som stora företag. Ytterligare information om förändringen hittar du på ODINs hemsida