Företag Privat
15:23 | 18 oktober 2017

Till kunder med innehav i Odin Emerging Markets

Odin Emerging Markets har utgått från vårt fondutbud. Innehav i fonden flyttades till den ersättande fonden Movestic Globala Tillväxtmarknader den 16 oktober.

Movestic analyserar löpande fondutbudet och gör förändringar för att säkerställa att utbudet håller en så hög kvalitet som möjligt. Det innebär att vi tagit bort Odin Emerging Markets, då den inte har levt upp till våra förväntningar.

Innehavet har flyttats till Movestic Globala Tillväxtmarknader – vars medel förvaltas av den amerikanska fondförvaltaren VanEck, som vi tror har förutsättningar att prestera väl framöver. Fonden har motsvarande inriktning och avgiften är något lägre i Movestic Globala Tillväxtmarknader än i den utgående fonden Odin Emerging Markets.

Det har kommit till vår kännedom om att ett antal kunder inte har nåtts av det brev som skickades ut den 27 september med informationen om denna fondflytt. För att säkerställa att alla kunder får informationen om flytten distribueras informationen igen.