Företag Privat
14:50 | 30 oktober 2019

Nytt avtal mellan Alfred Berg Fonder AB och Carnegie Fonder AB

Alfred Berg Fonder AB har ingått avtal med Carnegie Fonder AB om överlåtelse av förvaltningen av nedan fonder till Carnegie Fonder AB.

Alfred Berg har ansökt och erhållit tillstånd av Finansinspektionen att överlåta förvaltningen av fonderna nedan till Carnegie Fonder AB.

Alfred Berg Bear - SE0006426086
Alfred Berg Bull - SE0006426219
Alfred Berg Fastighetsfond Norden- SE0004296515
Alfred Berg Korträntefond Hållbar - SE0000709370
Alfred Berg Obligationsfond Plus Hållbar - SE0000709313

Överlåtelsen verkställs den 2 december 2019. Då kommer Carnegie Fonder AB att överta förvaltningen och bli nytt fondbolag för fonderna och föra andelsägarregistret för fonderna. Fonderna behåller befintlig ISIN.

I samband med övertagandet av förvaltningen av Fonderna har Carnegie ansökt och erhållit Finansinspektionens godkännande till att ändra fondernas fondbestämmelser. Ändringen av fondbestämmelserna innebär att fonderna byter namn enligt följande:

Alfred Berg Bear till CF Bear 
Alfred Berg Bull till CF Bull 
Alfred Berg Fastighetsfond Norden till Carnegie Fastighetsfond Norden 
Alfred Berg Korträntefond Hållbar till CF Korträntefond 
Alfred Berg Obligationsfond Plus Hållbar till Carnegie Obligationsfond