Företag Privat
10:18 | 17 juli 2018

Nya fonder från Lannebo, Didner & Gerge och Öhman

Movestic utökar sitt redan starka fonderbjudande med tre efterlängtade fonder från Lannebo, Didner & Gerge och Öhman. Fondernas gemensamma nämnare är att de har en utpräglat aktiv förvaltning och inriktar sig på långsiktiga investerare som vill satsa på små och medelstora företag.

Lannebo Småbolag

Denna femstjärniga, aktivt förvaltade aktiefond investerar i små och medelstora nordiska bolag med tonvikt på Sverige. De bolag som fonden investerar i får vid investeringstillfället ha ett börsvärde uppgående till högst en procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde. Fondens förvaltare investerar i kvalitetsbolag för vilka man har en kvalificerad framtidsåsikt och som man bedömer har en attraktiv värdering. Målsättningen är att fonden, med ett väl avvägt risktagande, ska ge en bättre avkastning än andra, liknande fonder. Fonden kan passa investerare som tror på små och medelstora bolag på de svenska och nordiska marknaderna.

Didner & Gerge US Small and Microcap

Fonden har en aktiv förvaltning och investerar i små företag i hela världen men med ett amerikanskt fokus. Minst två tredjedelar av fondens investeringar ska ske i aktier emitterade av företag med säte i USA. Fondförvaltarna investerar i välskötta företag med en uthållig tillväxt till en attraktiv värdering. Eftersom fonden startades först 2016 saknar den ännu så länge Morningstar-rating. Didner & Gerge US Small and Microcap kan vara intressant för den som vill investera i små, amerikanska bolag och som har en långsiktig investeringshorisont.

Öhman Sweden Micro Cap

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i mindre bolag noterade på Stockholmsbörsen. Den investerar i bolag vars börsvärde är högst 0,5 procent av Stockholmsbörsens totala värde och följer Öhmans standard för ansvarsfulla investeringar. Fonden kan investera upp till tio procent av sitt värde på övriga nordiska aktiemarknader. Strategin är att äga stabila, kassaflödesgenererande bolag kombinerat med tillväxtbolag. Investeringarna sker långsiktigt då förvaltaren vill identifiera långsiktiga trender och kapitalisera på dessa. Fonden kan passa dig som tror på små bolag på den svenska aktiemarknaden. Denna femstjärniga fond utsågs 2016 av fondmarknaden.se till Årets Sverigefond.

Mer information om Movestics fondutbud hittar du här.