Företag Privat
09:01 | 1 juni 2016

Nya fondbestämmelser för Naventi Defensiv Flex

Naventi Defensiv Flex har ändrat i sina fondbestämmelser i syfte att effektivisera och förbättra förvaltningen.

Naventi har beslutat att begränsa andelen fondandelar i fonden, så att andelen andra fondandelar kan uppgå till högst 10 procent av fondförmögenheten. Ändringen av fondbestämmelserna har godkänts av Finansinspektionen och börjar gälla omedelbart. 

Fondbestämmelserna kan du läsa här.

Fondfaktablad och informationsbroschyr finns på Naventis hemsida www.naventi.se.