Företag Privat
16:09 | 9 december 2013

Ny fond i utbudet - Sparinvest High Yield

Vi har utökat vårt fondsortiment med Sparinvest High Yield. Fonden använder sig av en värdebaserad förvaltningsansats för att investera i företagsobligationer med lägre kreditvärdighet. Värdeansatsen tillsammans med Sparinvests historik gör att fonden har alla möjligheter till en god riskjusterad avkastning, samtidigt som fonden stärker räntedelen i en portfölj.