Företag Privat
09:01 | 1 juni 2016

Ändringar i fondbestämmelserna i Naventi Defensiv

Den 29 september byter Naventi Defensiv namn. Det görs även ändringar i fondbestämmelserna.

Den 29 september byter Naventi Defensiv namn till Naventi Defensiv Flex. Det görs även ändringar i fondbestämmelserna, dessa har Finansinspektionen godkänt. Ändringarna innebär att fonden byter förvaringsinstitut från Swedbank AB (publ) till Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Syftet är att förbättra och effektivisera processerna.

Naventi Defensiv Flex kommer ha möjlighet att ha en flexibel aktieexponering beroende på förvaltarens marknadssyn. Fonden kan ha en aktieexponering mellan 0 till 30 procent. Detta är ingen skillnad från tidigare mandat utan endast ett förtydligande i fondnamnet.

Mer information, fondfaktablad och informationsbroschyr finns på Naventis hemsida www.naventi.se.