Företag Privat
11:39 | 31 oktober 2017

Namnbyten på två Parvestfonder

Parvest Equity World Consumer Durables byter namn till Parvest Consumer Innovators och Parvest World Energy byter namn till Parvest Energy Innovators. Namnändring sker 16 november.