Företag Privat
09:01 | 1 juni 2016

Movestic sänker flyttavgifterna för kunder som får rådgivning

Movestic sänker sina ordinarie flyttavgifter från och med den 3 augusti för flyttar som sker genom rådgivning av försäkringsförmedlare. Flyttavgiften sänks till 1 procent de första fem åren efter tecknandet av försäkringen. Därefter sänks den till 0,5 procent.
För flyttar som sker utan kvalificerad rådgivning, till exempel genom banker, höjs flyttavgiften till 5 procent de första fem åren och därefter sänks den till 2,5 procent.
– Vi är positivt inställda till fri flytträtt och vill att det ska vara så enkelt och billigt som möjligt för konsumenter att flytta sitt kapital dit man tror att man kan få den långsiktigt bästa lösningen. Däremot är vi bekymrade över den trend vi ser idag där vissa aktörer på marknaden lockar över kunder utan adekvat rådgivning, genom att exempelvis locka med några punkter lägre ränta på bolånet. Risken är stor att man som konsument inte är insatt i hur tryggheten i försäkringsskydd och riskavvägningar i sparandet kan påverkas av en sådan flytt, och att man i slutändan förlorar på att flytta sina pengar. Med den här anpassningen av flyttavgiften vill vi ytterligare uppmuntra till aktiv rådgivning för att kunderna ska få så goda chanser som möjligt till ett långsiktigt sparande med god avkastning, säger Lars Nordstrand, VD på Movestic.