Företag Privat
09:01 | 1 juni 2016

Kapital i Tundra-fond flyttas 18 augusti

Vi har tidigare informerat om att vi byter till en hållbar version av Tundra Frontier Opportunities, och att kapitalet flyttas till den nya fonden strax efter sommaren. Datum för flytten har nu blivit fastställd till den 18 augusti. Fonden som kapitalet flyttas till heter Tundra Sustainable Frontier.

 

Läs mer om varför vi byter fond.