Företag Privat
09:01 | 1 juni 2016

Innehav i Sparinvest High Yield flyttas

Sparinvest har beslutat att innehav i Sparinvest High Yield flyttas till den nya fonden Sparinvest Corporate Value Bonds. Kapitalet flyttas senast den 22 september.

Sparinvest har nyligen informerat oss om sitt beslut att slå ihop ett antal fonder för att optimera och effektivisera sitt fonderbjudande. Det innebär att innehav i Sparinvest High Yield  flyttas över till den nya fonden Sparinvest Corporate Value Bonds. Sparinvest Corporate Value Bonds kommer att ha samma avgift och inriktning som Sparinvest High Yield.

Flytten av innehavet sker så snart som möjligt, men senast den 22 september. Om du vill läsa mer om motiveringen bakom fusionen hittar du mer information på Sparinvests webbsida

Har du frågor?
Om du med anledning av förändringen vill se över ditt innehav, kan du logga in på Mina sidor på movestic.se och där välja en annan fond eller fondpaket. Du kan även göra omplaceringar av ditt innehav när som helst efter att överföringen är genomförd.

Vill du ha hjälp med rådgivning, prata med din förmedlare. Om du har övriga frågor, kontakta oss på telefon 08-120 39 320 eller mejla till kund@movestic.se.