Företag Privat
14:16 | 21 mars 2018

Ingen fondhandel på skärtorsdagen

Skärtorsdagen den 29 mars sker ingen fondhandel. Fondhandeln för detta datum tidigareläggs till onsdagen den 28 mars.

Det innebär att ett fondbyte ska vara registrerat på movestic.se senast klockan 14.30 den 28 mars för att handla till nästkommande kurs. De fondbyten som registreras efter utsatt tidpunkt kommer att genomföras på fredagen den 30 mars.