Företag Privat
16:15 | 14 maj 2018

Information till dig med innehav i Öhman Realobligationsfond

Förvaltaren Öhman Fonder har beslutat att fusionera Öhman Realobligationsfond med Öhman Realräntefond.

Förändringen innebär att Öhman Realobligationsfond utgår ur Movestics fondsortiment och att andelsinnehav i fonden säljs och flyttas till Öhman Realräntefond. Du som kund behöver inte göra någonting, då förändringen sker automatiskt. Försäljningen av fondandelar sker den 17 maj 2018 och beräknas ta tre till fem bankdagar. För ytterligare information om fusionen hänvisas till Öhman Fonder.