Företag Privat
11:08 | 17 juli 2018

Information till dig med innehav i Alpcot Balanserad R

Fondförvaltaren Alpcot Capital Management Ltd. har beslutat att fusionera fonden Alpcot Balanserad R med Alpcot Offensiv R. Den ersättande fonden har samma förvaltningsavgift och riskklass.

Fusionen innebär att innehav i Alpcot Balanserad R (LU1081249119) flyttas till Alpcot Offensiv R (LU1081248731). Fusionen sker automatiskt och du som har innehav i den utgående fonden behöver inte göra någonting. Flytten påbörjas den 1 augusti och tar cirka tre till fem bankdagar. Under denna period kan du inte göra förändringar i ditt innehav. För ytterligare information om fusionen hänvisas till Alpcot Capital Management.

Om du vill se över ditt innehav kan du logga in på movestic.se med hjälp av ditt lösenord eller Mobilt BankID.

Vill du ha hjälp med rådgivning, kontakta din förmedlare. Du är också välkommen att höra av dig till oss via e-post kund@movestic.se eller telefon 08-120 39 320.