Företag Privat
17:24 | 20 november 2017

Fondförändringar för kunder i SEB

SEB Investment Management AB kommer att genomföra en administrativ förändring som omfattar ett antal av deras Luxembourgbaserade SEB-fonder.

Förändringen innebär att kurserna (NAV-leveranser) för berörda fondandelsklasser fortsättningsvis kommer att ske i fondandelsklassens basvaluta istället för i svenska kronor. Movestic omvandlar sedan fondandelskurserna till svenska kronor så att du som är investerad i fonderna även i fortsättningen kommer att se fondandelskursernas utveckling i svenska kronor.

Förändringen innebär att följande fonder kommer att vara stängda för handel under ett antal dagar mellan den 4-11 december. Köp kommer gå in i de nya fonderna redan från 30 november och tillsvidare.

 

Fonder som ska fusioneras till andra andelsklasser

SEB Fund 3 - SEB USA Indexfond - C (USD) LU0268529194 991
SEB Fund 4 - SEB Korträntefond EUR - C (EUR) LU0088160774 944
SEB SICAV 1 - SEB Östeuropafond ex Ryssland - C (EUR) LU0070133888 940
SEB Fund 4 - SEB Korträntefond USD - C (USD) LU0011924932 922
SEB Fund 1 - SEB Europa Indexfond - C (EUR) LU0030164395 911
SEB SICAV 2 - SEB Listed Private Equity Fund - C (EUR) LU0385668222 830
SEB Fund 3 - SEB Etisk Global Indexfond - C (USD) LU0389150375 827