Företag Privat
09:01 | 1 juni 2016

Förändring i fonden Torrus ML Commodity Enhanced Beta

Fonden Torrus ML Commodity Enhanced Beta Re SEK, som ingår i Movestics fondutbud, kommer att slås ihop med fonden MLIS – Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund. Sista handel i Torrus ML Commodity Enhanced Beta Re SEK blir den 25 april. Därefter är fonden låst för handel fram till sammanslagningen den 7 maj. Första handel i MLIS – Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta Fund blir den 8 maj.

Placeringsinriktning och avgifter är desamma som tidigare. Du som har innehav i aktuell fond får ditt innehav automatiskt överflyttat till den nya fonden.