Företag Privat
11:10 | 25 oktober 2019

Förändring gällande förvaltningen av Pacific Extraordinary Brands B och Pacific Precious B

Förvaltningen som idag utförs av Pacific Fonder AB överlåts till Atlant Fonder AB den 4:e november.

Fonderna kommer dock även i fortsättningen att förvaltas av Mattias Gromark som i samband med överlåtelsen övergår till anställning hos Atlant Fonder AB.Denna förändring ska inte påverka fondernas nuvarande förvaltningsstrategi, placeringsinriktning eller riskprofil.

 I och med att Atlant Fonder AB övertar förvaltningen av fonden ändras förvaringsinstitutet från Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) till Swedbank AB (publ). Inte heller denna förändring medför några konsekvenser för dig som andelsägare.