Företag Privat
09:01 | 1 juni 2016

Dubbel handel 30 oktober 2014

Fredagen den 31 oktober sker ingen fondhandel. Fondhandeln för detta datum tidigareläggs till torsdag den 30 oktober. Det innebär att ett fondbyte ska vara registrerat på Kundwebben senast kl. 14.00 torsdag den 30 oktober för att handlas till fredagens kurs. De fondbyten som registreras efter utsatt tidpunkt kommer att genomföras till nästkommande kurs för respektive fond.