Företag Privat
09:01 | 1 juni 2016

Dubbel handel 29 oktober 2015

Fredagen den 30 oktober sker ingen fondhandel. Fondhandeln för detta datum tidigareläggs till torsdag den 29 oktober.

Det innebär att ett fondbyte ska vara registrerat på Kundwebben senast kl. 14.00 torsdag den 29 oktober för att handlas till fredagens kurs. De fondbyten som registreras efter utsatt tidpunkt kommer att genomföras till nästkommande kurs för respektive fond.