Företag Privat
16:18 | 1 juni 2016

Dubbel handel 23 mars 2016

Skärtorsdagen den 24 mars sker ingen fondhandel. Fondhandeln för detta datum tidigareläggs till onsdag den 23 mars.

Det innebär att ett fondbyte ska vara registrerat på Kundwebben senast kl. 14.30 onsdag den 23 mars för att handlas till torsdagens kurs. De fondbyten som registreras efter utsatt tidpunkt kommer att genomföras till nästkommande kurs för respektive fond.