Företag Privat
09:01 | 1 juni 2016

Carnegie Ryssland ersätter EVLI New Republics

EVLI har beslutat att avveckla fonden EVLI New Republics. Movestic har ingen fond som direkt motsvarar EVLI New Republics ifråga om inriktning, risk- och avgiftsnivå.

Du som har innehav i EVLI New Republics kommer att få dina andelar överförda till Carnegie Ryssland, som är den fond i vårt utbud som vi anser bäst motsvarar EVLI New Republics placeringsinriktning, risk- och avgiftsnivå.

Skillnaderna mellan fonderna är att EVLI New Republics primärt investerar i bolag i Ukraina och Kazakstan, medan Carnegie Ryssland primärt investerar i ryska bolag. Risknivån är likartad och avgiftsnivån i Carnegie Ryssland är lägre än i EVLI New Republics *.

Du som har innehav i EVLI New Republics behöver inte göra någonting utan förändringen sker per automatik. Ditt innehav överförs till Carnegie Ryssland den 22 maj 2014.

Mer information om Carnegie Ryssland, inklusive fondens faktablad, hittar du i fondlistan här på movestic.se.

* EVLI New Republics har en förvaltningsavgift om 3 % per år, Carnegie Ryssland 2,5 % per år.