Företag Privat
09:01 | 1 juni 2016

AGCM Asia Growth Fund ersätter East Capital Emerging Asia och Ålandsbanken China

Movestic analyserar löpande fondutbudet och gör förändringar för att säkerställa att fondutbudet håller högsta möjliga kvalitet.

Som ett led i detta arbete utgår East Capital Emerging Asia och Ålandsbanken China och ersätts av AGCM Asia Growth Fund.

Efter den 13 oktober kommer innehav i ovanstående två fonder att överföras till AGCM Asia Growth Fund. Du som har innehav i fonderna behöver inte göra någonting, förändringen sker per automatik.

AGCM Asia Growth Fund investerar huvudsakligen i Kina, men även i Hong Kong, Taiwan och Korea. Fonden förvaltas av Gustav Rehnman, som förvaltat liknande fonder under mer än 10 år, senast på East Capital. Förvaltningen bygger på traditionell analys av aktie- och industrisektorer. Portföljen består av 30 till 35 bolag (som kan vara med i index eller inte) och risknivån är likartad.