Företag Privat
14:31 | 29 november 2017

Ashmore SICAV Indian Small Cap utgår från vårt fondutbud

Ashmores indiska småbolagsfond ändrar inriktning och utgår därför från vårt fondutbud. Innehav flyttas till Franklins Indienfond, som har en snarlik inriktning och lägre avgift.

Flytten påbörjas den 7 december och tar cirka tre till fem bankdagar. Innehavet flyttas till Franklin India A Acc SEK (med ISIN-kod LU0626261605). Fonden investerar brett i indiska bolag av varierande storlek och förvaltas på plats i Indien av Franklin Templetons specialiserade analys- och förvaltningsteam för indiska aktier, bestående av 15 personer.

Den årliga avgiften i Franklins Indienfond var 1,89 % under 2016, varav förvaltningsavgiften uppgick till 1,00 %. Årlig avgift för Ashmores utgående fond var per den 5 juli 2016 2,34 %, varav förvaltningsavgiften uppgick till 1,95 %.