Företag Privat
16:43 | 29 augusti 2016

Allt fler väljer Movestic för sin tjänstepension

Movestic är nu det tredje mest valda tjänstepensionsbolaget i Sverige inom rådgiven tjänstepension. Det visar färska siffror från Svensk Försäkring. Movestics marknadsandel är nu 13,6 procent, vilket är en ökning med drygt 16 procent sedan årsskiftet.

På den totala tjänstepensionsmarknaden inom fondförsäkring, som även inkluderar kollektivavtalade tjänstepensioner, har Movestic också gått framåt. Med 9,4 procent av marknaden förflyttar sig bolaget från en femte till en fjärde plats om man jämför med senaste mätningen*.

- Vi är väldigt glada för att trenden med ökande marknadsandelar håller i sig, och att marknaden ger oss fortsatt stort förtroende på pensionsmarknaden, säger Magnus Julin, försäljningsdirektör på Movestic.

 *Siffrorna gäller rullande tolv månader per den 30 juni 2016, jämfört med rullande tolv månader per den 31 december 2015. Anledningen till att kvartal ett och två, 2016, slås ihop och presenteras samtidigt beror på en försening av dataleveransen till Svensk Försäkring.