Företag Privat
09:01 | 1 juni 2016

Ändring av fondbestämmelser i fonden Alfred Berg Penningmarknad Plus

Det viktigaste skälet är att ändringen enligt fondbolaget Alfred Berg möjliggör en förbättrad avkastning.

Ändringen innebär bland annat att den resultatbaserade ersättningen utgår och att den fasta förvaltningsavgiften höjs från 0,5 % till 0,7 % per år.

För mer detaljerad information, se informationsbrev från Alfred Berg.