Företag Privat
14:52 | 22 december 2017

Ny fond med fokus på gröna obligationer

Öhman Grön Obligationsfond finns nu med i Movestics utbud. Fonden investerar i gröna företagsobligationer – ett område under stark tillväxt.

Gemensamt för så kallade gröna obligationer är att de som ger ut denna typ av obligation söker finansiering för ett projekt eller verksamhet som på något sätt är inriktat på klimatpositiva ändamål. Det kan exempelvis vara ett projekt inriktat på förnyelsebar energi eller klimatpåverkande initiativ.

Öhman Grön Obligationsfond har som målsättning att göra det möjligt för fondandelsägarna att få högre förväntad avkastning än gröna obligationer utgivna av offentlig sektor. Fonden har därför också en högre risk än en traditionell räntefond men lägre risk än en blandfond eller aktiefond. Öhman Grön Obligationsfond är en aktivt förvaltad räntefond som företrädesvis placerar i gröna företagsobligationer utgivna av nordiska företag.