Företag Privat
13:43 | 5 mars 2019

Öppet brev till Globala index-leverantörer

Movestic har undertecknat ett öppet brev där vi uppmanar Globala leverantörer att exkludera kontroversiella vapen från sina globala index. Brevet undertecknades av 141 institutionella investerare (UNPRI Signatory).

Initiativet togs av Swiss Sustainable Finace och brevet skickades till ledande indexleverantörerna FTSE Russell, Morningstar, MSCI, S&P Dow Jones Indices, STOXX och Index Industry Association första veckan i februari. Brevet publicerades tillsammans med undertecknade institutionella investerare i Financial Times, Neue Zurcher Zeitung och Le Temps måndag den 11 februari.  De 141 institutionella investerare (UNPRI Signatory) hanterar tillsammans 6,8 miljarder dollar i förvaltat kapital.

Nej till kontroversiella vapen i globala index

I brevet uppmanas de globala indexleverantörer att exkludera kontroversiella vapen från sina globala index och anpassa sina produkter till det som anses vara standardpraxis bland institutionella och enskilda investerare. Läs hela brevet här.

Movestics hållbarhetsarbete

Hållbarhet är en integrerad del av vår investeringsanalys och utvecklingen av nya produkter och tjänster. Under hösten 2018 började vi att förändra investeringsramarna och öka hållbarhetsarbetet i Movestics egenförvaltade fonder. Det görs till exempel genom exkludering av investeringar i kontroversiella vapen. För oss är det viktigt att tillsammans med andra investerare påverka branschen. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.

movestic hållbarhet

Vill du se hur hållbara våra fonder är? Ta del av sammanställningen nedan. 

Movestics Hållbarhetssammanställning 2018