Företag Privat
10:40 | 21 mars 2018

Dialog med Nasdaq om etisk termin

Nasdaq bjöd in Movestic för att diskutera etiska kriterier för terminer.

Nasdaq undersöker just nu möjligheten att erbjuda en etisk version av OMXS30-terminen. Målgruppen som de vänder sig till är investerare och fonder som har en uttalad ESG-profil eftersom de idag inte kan investera i terminer som innehåller oetiska bolag. Att de själva ska handla enskilda aktier istället för OMXS30-terminen eller att exkludera oetiska innehav genom att blanka enskilda innehav är inte ett alternativ ur ett kostnadsperspektiv. Nasdaq bjöd i anslutning till detta in Movestic till en dialog kring etiska kriterier och vi framförde önskemål om exkluderingskriterier enligt Svanen. Movestic är positiva till initiativet och ser användningsmöjligheter inom vår Sverigeförvaltning.