Företag Privat
12:54 | 11 juni 2019

Movestics hållbara fonder

Våra egenförvaltade fonder är nu anpassade till de nya etisk och miljömässig kraven.

Arbetet med att anpassa Movestics egenförvaltade fonder till nya etiska och miljömässiga krav började hösten 2018 och har nu, våren 2019, slutförts. Nu är samtliga fonder fullt ut anpassade till de nya kraven om att utesluta bolag inom sektorerna tobak, vapen, pornografi och fossila bränslen. Införandet av de nya kraven har lett till att ett fåtal innehav har avyttras. Framöver görs investeringar med hänsyn tagen till en exkluderingslista som skapas tillsammans med ISS-Ethix.

Movestic genomlyser sedan tidigare fonder under eget namn varje halvår för att identifiera innehav som bryter mot internationella normer och/eller är involverade i kontroversiella vapen.

Movestics egenförvaltade hållbara fonder

  • Movestic Sverige
  • Movestic Sverige Småbolag
  • Movestic Globala Tillväxtmarknader
  • Movestic Fastigheter
  • Movestic Healthcare
  • Movestic Korta Räntor Plus
  • Movestic Europa Småbolag
  • Movestic Europa
  • Movestic Global

Movestics hållbarhetsarbete
Hållbarhet är en integrerad del av vår investeringsanalys och utvecklingen av nya produkter och tjänster. Under hösten 2018 började vi att förändra investeringsramarna och öka hållbarhetsarbetet i Movestics egenförvaltade fonder. Det görs till exempel genom exkludering av investeringar i kontroversiella vapen. För oss är det viktigt att tillsammans med andra investerare påverka branschen. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.

movestic hållbarhet

Vill du se hur hållbara våra fonder är? Ta del av sammanställningen nedan. 

Movestics Hållbarhetssammanställning 2018