Företag Privat
13:49 | 24 april 2019

Intresset för att spara hållbart växer

Under våren har Fondbolagens förening genomfört en undersökning om hur viktig hållbarhetsaspekten är när svenskar väljer fonder i pensionssystemet eller för sitt privata sparande.

Resultaten visar att var tredje sparare (33 procent) i Sverige har en fond som hen har valt för att den har en hållbar inriktning. Det är en ökning med knappt tio procent från förra året. 

Varför spara hållbart?

Ungefär hälften (49 procent) uppger att de valde en hållbar fond för att de vill exkludera placering i vissa typer av bolag/ branscher. Jämfört med förra året har antalet som inte vill placera i en viss typ av bolag/bransch ökat med 5 procentenheter. 10 procent tror att en hållbar fond ger högre avkastning

Intresset för att spara hållbart störst hos kvinnor

spara hållbart

Undersökningen visar att 42 procent av de tillfrågade kvinnorna valt en fond med hållbar inriktning. Bland männen valde en fjärdedel (25 procent) en hållbar fond. Det är en ökning från förra året då 20 procent av männen och 29 procent av kvinnorna uppgav att de valt hållbara fonder.

Källa: Fondbolagens förening

Movestics hållbarhetsarbete
Hållbarhet är en integrerad del av vår investeringsanalys och utvecklingen av nya produkter och tjänster. Under hösten 2018 började vi att förändra investeringsramarna och öka hållbarhetsarbetet i Movestics egenförvaltade fonder. Det görs till exempel genom exkludering av investeringar i kontroversiella vapen. För oss är det viktigt att tillsammans med andra investerare påverka branschen. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.

movestic hållbarhet

Vill du se hur hållbara våra fonder är? Ta del av sammanställningen nedan. 

Movestics Hållbarhetssammanställning 2018