Företag Privat
13:38 | 25 februari 2019

Avyttring av innehav som bryter mot internationella normer

Movestic genomlyser fonder under eget namn två gånger per år för att identifiera innehav som bryter mot internationella normer och/eller är involverade i kontroversiella vapen. I den senaste genomlysning framkom det att ett innehav i Movestic Global bryter mot internationella normer. Movestic har under februari fört en dialog med förvaltaren av fonden vilket resulterade i att innehavet har avyttrats. Movestics bedömning var att en dialog med portföljbolagen ansågs overksam samt att avyttringen kunde göras utan avkastningsmässiga konsekvenser för kunderna.

  

Vill du läsa mer om våra fonder och hållbarhet? 

Movestics Hållbarhetssammanställning 2018