Företag Privat
13:45 | 25 maj 2017

Avyttring av innehav med koppling till kontroversiella vapen

Movestic har under april-maj fört en dialog med förvaltaren av Movestic Global angående två bolagsinnehav med kopplingar till kontroversiella vapen vilket resulterade i att innehaven har avyttrats under kontrollerade former. Movestics bedömning var att en dialog med portföljbolagen ansågs overksam samt att avyttring kunde göras utan större avkastningsmässiga konsekvenser för kunderna.