Företag Privat
13:31 | 7 mars 2017

Årliga uppföljningssamtal med fondbolag

Årliga uppföljningssamtal utfördes med externa fondbolag. Enkäter tillsammans med uppföljningssamtal bidrar till den betygsättning av fondbolagen som publiceras i Hållbarhetssammanställningen.

Årliga uppföljningssamtal med externa fondbolag genomfördes under februari och mars. Enkäter tillsammans med uppföljningssamtal bidrar till den betygsättning av fondbolagen som publiceras i Hållbarhetssammanställningen.