Företag Privat

Movestics hållbarhetsaktiviteter

Intresset för att spara hållbart växer

Under våren har Fondbolagens förening genomfört en undersökning om hur viktig hållbarhetsaspekten är när svenskar väljer fonder i pensionssystemet eller för sitt privata sparande.
Läs mer

Öppet brev till Globala index-leverantörer

Movestic har undertecknat ett öppet brev där vi uppmanar Globala leverantörer att exkludera kontroversiella vapen från sina globala index. Brevet undertecknades av 141 institutionella investerare (UNPRI Signatory).
Läs mer