Företag Privat

Movestics hållbarhetsaktiviteter

Movestic förbättrar betygen från UN PRI för andra året i rad

I årets utvärdering förbättrade Movestic sina betyg inom två områden, aktie- och räntefonder med hög kreditvärdighet. Inom samtliga områden erhöll Movestics ett betyg som var bättre eller i linje med medianen i sin jämförelsegrupp. Movestics höjde bland annat betygen för hur principerna tillämpas i samband med val av fondförvaltare samt vid utvärdering och övervakning.
Läs mer

Intresset för att spara hållbart växer

Under våren har Fondbolagens förening genomfört en undersökning om hur viktig hållbarhetsaspekten är när svenskar väljer fonder i pensionssystemet eller för sitt privata sparande.
Läs mer

Öppet brev till Globala index-leverantörer

Movestic har undertecknat ett öppet brev där vi uppmanar Globala leverantörer att exkludera kontroversiella vapen från sina globala index. Brevet undertecknades av 141 institutionella investerare (UNPRI Signatory).
Läs mer