Företag Privat

Movestics hållbarhetsaktiviteter

Movestics hållbara fonder

Våra egenförvaltade fonder är nu anpassade till de nya etisk och miljömässig kraven.
Läs mer

Intresset för att spara hållbart växer

Under våren har Fondbolagens förening genomfört en undersökning om hur viktig hållbarhetsaspekten är när svenskar väljer fonder i pensionssystemet eller för sitt privata sparande.
Läs mer

Öppet brev till Globala index-leverantörer

Movestic har undertecknat ett öppet brev där vi uppmanar Globala leverantörer att exkludera kontroversiella vapen från sina globala index. Brevet undertecknades av 141 institutionella investerare (UNPRI Signatory).
Läs mer