Företag Privat

Senaste nytt

Fonden DNB Nordic Technology byter namn till DNB Teknologi och får nytt jämförelseindex

DNB byter namn på fonden DNB Nordic Technology, som finns i Movestics ordinarie utbud, till DNB Teknologi från och med den 1 januari 2017 samt ändrar jämförelseindex. Du som sparar i fonden behöver inte vidta någon åtgärd. Du hittar uppdaterade faktablad och fondbestämmelser på www.dnb.se från och med den 1 januari 2017.
Läs mer

Ser fakturan från Movestic annorlunda ut?

Vi har genomfört förbättringar för att göra våra fakturor tydligare och enklare. Förutom utseendet görs några förändringar i våra aviseringsrutiner som vi hoppas ska förenkla för våra kunder.
Läs mer

Tidigarelagd handel 4 januari

Torsdag 5 januari sker ingen fondhandel. Fondhandeln för detta datum tidigareläggs till 4 januari. Det innebär att ett fondbyte ska vara registrerat senast klockan 14:30 4 januari för att handlas till torsdagens kurs. De fondbyten som registreras efter utsatt tidpunkt kommer att genomföras till nästkommande kurs för respektive fond.
Läs mer

Movestics ägare Chesnara plc förvärvar Legal & General Nederland

Förvärvet går helt i linje med Chesnaras långsiktiga strategi att förvärva och förädla liv- och pensionsbolag för att förstärka värdet både för kunder och aktieägare. Legal & General Nederland är ett aktivt och lönsamt livförsäkringsbolag. Portföljen omfattar 170 000 försäkringar och ett förvaltat kapital om 2,2 miljarder euro. Köpeskillingen uppgår till 160 miljoner euro.
Läs mer

Trump blir president. Vad händer nu?

Valresultatet i USA kommer orsaka viss turbulens på de finansiella marknaderna. De direkta ekonomiska konsekvenserna är med stor sannolikhet väsentligt mindre, om ens några. De geopolitiska konsekvenserna kan potentiellt bli större, men det återstår att se.
Läs mer

Marknad

Marknadsavdelningen

marknad@movestic.se