Företag Privat

Villkor och priser

Här hämtar du förköpsinformation, villkor och priser för sparande- och trygghetsförsäkringarna vi erbjuder.

För att vara säker på vilka villkor som är aktuella för dig, prata med din förmedlare.

Pension & Spara

Avtalspension SAF-LO

Movestic Duo

Obs! Movestic Duo är säljstoppad.

Villkor
Allmänna villkor Movestic Duo
Övrig produktinformation
Prislista
Produktvillkor Fondportföljer

Försäkra

Gruppliv

En grupplivförsäkring är ett försäkringsavtal avseende livförsäkring för en grupp som har tecknats mellan en gruppföreträdare och Movestic. Endast individer som ingår i gruppen kan teckna försäkringar inom avtalet.

Förköpsinformation
Förköpsinformation Grupplivförsäkring
Villkor
Villkor Grupplivförsäkring
Allmänna och särskilda villkor

 

Sjukförsäkring

Gruppsjukförsäkring

En gruppsjukförsäkring är ett försäkringsavtal avseende sjukförsäkring för en grupp som har tecknats mellan en gruppföreträdare och Movestic. Endast individer som ingår i gruppen kan teckna försäkringar inom avtalet.

Förköpsinformation
Förköpsinformation Gruppsjukförsäkring
Villkor
Villkor Gruppsjukförsäkring

Gruppförsäkring

En gruppförsäkring är ett försäkringsavtal avseende olika förmåner för en grupp som har tecknats mellan en gruppföreståndare och Movestic. Endast individer som ingår i gruppen kan teckna försäkringar inom avtalet.

Förköpsinformation
Förköpsinformation Gruppförsäkring
Förköpsinformation Seniorförsäkring efter Gruppförsäkring
Förköpsinformation vidareförsäkring av barnförsäkring

Villkor
Produktvillkor Gruppförsäkring
Produktvillkor Seniorförsäkring efter Gruppförsäkring
Produktvillkor Vidareförsäkring