Företag Privat

Anna Hansson, trainee Movestic: Försäkringsbranschens hemliga charm

Ett knappt år efter avlutad civilekonomutbildning har jag x antal gånger fått frågan, ”vad gör du nu?”. Lika många gånger har jag upplevt ett mycket svalt intresse när svaret är ”jag jobbar på ett försäkringsbolag”.

Även viss skepsis brukar synas när jag sedan lägger till ”det är mer spännande än det låter”. Jag vet att det inte låter så exalterande att arbeta med försäkringar, och jag känner att ett litet försvarstal är på sin plats.

Det är väl så, försäkringar låter ganska mossigt och torrt. Osexigt är nog rätt ord. Vem har ett försäkringsbolag som sin drömarbetsplats? Inte var det något jag själv tänkte på när det blev dags att börja fundera på vad man ska bli när man blir stor. Men efter bara ett halvår på ett försäkringsbolag tänker jag annorlunda. Jag tycker att det är synd att branschen är relativt ouppmärksammad bland unga och nyutexaminerade.

Det faktum att ett försäkringsbolags produkter ofta är något som för de allra flesta är ointressant och krångligt att sätta sig in i är nog en del av förklaringen till att försäkringsbranschen lätt försvinner från listorna på drömarbetsplatser bland unga. Man har helt enkelt dålig koll på produkterna och vad affären handlar om. Dock är det just komplexiteten i min arbetsgivares produkter som jag ser som något av det mest positiva med att komma in som ung. Att arbeta med och lära sig om produkter som jag inte hade koll på innan jag började är både utmanande och intellektuellt stimulerande. Här finns möjlighet att skaffa sig en djupare förståelse och spetskompetens om produkter med en otroligt stor målgrupp och med en internationell arbetsmarknad.

Alla har i olika skeden i livet behov av olika sorters försäkringar och således har försäkringsbolagen en viktig funktion att fylla i samhället, vilket är en annan aspekt som lockar mig med branschen. Försäkringar handlar om sparande och hur vi vill att vår levnadsstandard ska se ut när vi går i pension eller om vi skulle råka ut för en allvarlig olycka. Efterfrågan och behovet av försäkringsprodukter förändras i och med den ekonomiska och politiska utvecklingen.

Försäkringsbolagen bär här ett samhällsansvar i att möta förändrade behov och ge individer och företag trygghet och valmöjlighet vid oförutsedda händelser. Det tycker jag är spännande, och ja, kanske till och med lite sexigt. Eller ja, jag kanske inte ska förhasta mig...

Med komplexa produkter som har ett nära samband till samhällsutvecklingen ser jag försäkringsbranschen som en bransch med stor utvecklingspotential, både för mig som individ då det finns mycket att lära, och för branschen i sig. En bransch där man måste hänga med i vad som händer i samhället och ekonomin. När jag tänker på det känns det inte särskilt mossigt med försäkringar. Men kanske har tanken vid att vara en ”försäkringsmänniska” skrämt bort många unga och gjort det till lite utav en anonym bransch för många i min ålder.

Men i sådant fall borde det väl i denna bransch finnas outnyttjad plats för oss unga och nya idéer, samtidigt som här finns väldigt mycket kunskap att hämta. En sådan bransch erbjuder stora karriärmöjligheter för någon som tidigt utvecklar kompetens inom området. Dessutom finns det något här för alla, för de som gillar finans, matematik, analys, sälj och inte minst att grotta ner sig i lagar och EU-regleringar. Det måste väl ändå inrymma de allra flesta?

Få är de jag hittills träffat som hamnat i försäkringsbranschen av någon annan anledning än en slump. Trots det verkar många stanna kvar, jag har hört flera gånger att detta är en bransch man fastnar i. Kanske har det något med ovan nämnda saker att göra. Eller så ligger branschens charm i något som jag ännu inte upptäckt. Eller kanske är det helt enkelt så simpelt som en kollega till mig förklarade, i den här branschen finns det jädrigt mycket deg.

Anna Hansson
Trainee Movestic Liv & Pension