Företag Privat

FAQ ITP: Vilka val behöver jag göra?

Du som har ITP behöver framförallt göra två val:
1. Först ska du välja om du vill ha ditt kapital i fonder eller i så kallad traditionell förvaltning.
2. Välj sedan företaget som ska förvalta ditt kapital.

Hälften av kapitalet i ITP placeras automatiskt i en förvaltning med mycket låg risk och garanti, s k traditionell förvaltning. Den andra hälften kan du välja att placera i fonder via en fondförsäkring som har lite mer risk, men också över tid har levererat dubbelt så hög avkastning. Skillnaden i avgifter inom ITP är väldigt liten, alla avgifter i ITP är mycket låga. För att inte få för lite pension kan det vara värt att välja fondförsäkring för den del av kapitalet det går att bestämma över själv, i pension kan det i slutänden handla om tusentals kronor per månad.

>>Tillbaka till ITP-sidan