Företag Privat

FAQ ITP: Hur mycket får jag till pensionen genom ITP?

Det beror på om du tillhör ITP 1 eller ITP 2. De flesta som är födda 1979 eller senare har ITP 1, men det finns undantag, se ditt utdrag från Collectum eller fråga din arbetsgivare.

Avsättningen är 1 procent av lönen så ju högre lön du har, desto större blir ditt slutliga pensionskapital och din pension. För ditt slutliga pensionskapital spelar det också stor roll hur många år du har ITP och framförallt att avsättningarna börjar tidigt i livet.

En 27-åring med 28 000 kr i månadslön och 40 år kvar till pension kan till exempel räkna med att under sitt yrkesliv spara ihop ett kapital via tjänstepension på ca 3 miljoner kronor. Det betyder ca 15 500 kronor i månaden i tjänstepension.
(antagande lönetillväxt 2%, avkastning på kapital 4%)


Så här mycket sätts av enligt ITP-planen:

ITP 1
4,5 procent av månadslön upp till 39 063 kronor.
På lönedelar som övergår 39 063 kronor beräknas premien på 30 procent.

ITP 2
Pensionen delas upp i två delar:
A. Din förmånsbestämda del förvaltas av Alecta. Denna del kallas ITP 2. Premiens storlek räknas ut av din ålder, lön, beräknade tjänstetid och den tjänstepension som du har tjänat in sedan tidigare.
B. Din premiebestämda del kan du själv placera. Denna del kallas ITPK. ITPK utgör 2 procent av din pensionsmedförande lön. Denna del kan du själv placera.