Tjänstepension till alla

Individuellt anpassade pensions- och försäkringslösningar för dig som ägare och för medarbetare i mindre företag.
Lösningar

Lösningar för dig som är ägare

Som ägare i ett mindre bolag tar du stort eget ansvar för din egen, dina familjs och dina medarbetares trygghet, men skyddet vid kort- eller långvarig sjukdom är ofta svagt. Som företagare måste du också spara själv till din pension om du ska få mer att leva på än det som finns i det orangea kuvertet. Oavsett hur situationen ser ut för just dig kan Movestic sätta samman en lösning som passar dig, dina medarbetare och din familj.

Vad kan ingå?

Sjukersättning baserat på vinsten

Om du som ägare tar ut en lägre lön till förmån för utdelning får det även konsekvenser för sjukförsäkringen eftersom den allmänna sjukförsäkringen baseras på utbetald lönen. Med vår försäkring ”Vinstutdelningssjuk” kan du få en sjukersättning som även ersätter den lön du avstår till förmån för vinstutdelning.

Vinstutdelning

Direktpension

Direktpension är ett pensionssparande som kan användas som ett komplement eller ett alternativ till tjänstepension. En av de stora fördelarna med direktpension är att kapitalet inte är låst på samma sätt som i en vanlig tjänstepensionslösning. En annan fördel med Movestics direktpension är att du som ägare kan komplettera den med en försäkring som innebär att inbetalningarna fortsätter även om du blir sjuk och inte själv kan fortsätta betala, så kallad ”premiebefrielseförsäkring”.

 

Direkpension
Vårt fondutbud är grunden för ditt sparande
På Movestic gör vi allt för att vårt fondutbud ska kunna erbjuda de bästa fonderna, som skapar precis det mervärde som gör din pension bättre.